Parallelsproglighed

Stigning i antallet af udenlandske forskere

Siden 2007 er antallet af udenlandske videnskabelige medarbejdere på Københavns Universitet firedoblet. Således er mere end en tredjedel af det videnskabelige personale i dag fra udlandet. Universitetet har derfor det seneste år satset på at styrke engelsk som parallelt administrativt sprog for at give alle medarbejdere adgang til den nødvendige information for at udføre deres arbejde samt føle sig som en del af universitetet.

Satsning på parallelsproglighed

Der er blevet etableret en engelsk sprogenhed i Fællesadministrationen og en række sprogteknologiske værktøjer er gjort tilgængelige for universitetets medarbejdere. Målet er at gøre det nemmere og mere effektivt for medarbejderne at kommunikere sideløbende på dansk og engelsk.

KU Translate & KUlex

KU Translate – et KU-tilpasset værktøj til maskinoversættelse – ligger nu frit tilgængeligt på universitetets intranet og er blevet brugt til at oversætte mere end to millioner ord i 2016. 
KU's terminologidatabase, KUlex, indeholder universitetsspecifik terminologi og fastsætter engelske oversættelser af for eksempel stillingsbetegnelser, enhedsnavne osv.

Professionelt oversættelsesværktøj

Til de medarbejdere, der bruger en væsentlig del af deres tid på at oversætte, er det professionelle oversættelsesværktøj Memsource blevet udrullet på tværs af KU. Det bruges i dag af over 60 administrative medarbejdere fordelt på Fællesadministration, fakulteter og institutter.

Udenlandske videnskabelige medarbejdere på KU