Parallelsproglighed

Stigning i antallet af udenlandske forskere

Antallet af udenlandske videnskabelige medarbejdere på Københavns Universitet stiger støt, og mere end en tredjedel af det videnskabelige personale er nu fra udlandet. Universitetet ønsker derfor at styrke engelsk som parallelt administrativt sprog for at give alle medarbejdere adgang til den information, der er nødvendig for at udføre deres arbejde samt føle sig som en del af universitetet.

Satsning på parallelsproglighed

En række sprogteknologiske værktøjer er til rådighed for universitetets medarbejdere for at gøre det nemmere og mere effektivt at kommunikere sideløbende på dansk og engelsk. Kommunikation rådgiver om værktøjerne samt om engelsk sprogbrug generelt på universitetet.

Sprogteknologi

KU Translate er en KU-tilpasset maskinoversættelse, der er tilgængelig på universitetets intranet, og hvor der årligt oversættes ca. tre millioner ord. KU's terminologidatabase, KUlex, indeholder universitetsspecifik terminologi og fastsætter engelske oversættelser af for eksempel stillingsbetegnelser, enhedsnavne osv. Medarbejdere, der har oversættelse som en væsentlig del af deres arbejde, kan få adgang til oversættelsesværktøjet Memsource. 

Udenlandske videnskabelige medarbejdere på KU