Hovedopgaver

Kommunikations hovedopgaver kan sammenfattes under disse overskrifter:

 • Rektoratets kommunikation
  Kronikker, indlæg samt forberedelse af møder i udvalg mv.

 • Pressen
  Kontakt til medier, nyhedssite, pressemeddelelser og medieovervågning.

 • Intern kommunikation
  Nyhedsformidling og medarbejderguide på intranettet, KUnet.

 • Forskningsformidling
  Koordinering af Kulturnatten, mv.

 • Alumnerelationer
  Relationsbygning til og engagering af universitetets alumner herunder lokale alumneinitiativer.

 • Design
  Rådgivning og udvikling, grafiske opgaver, designretningslinjer samt udbygning og vedligeholdelse af designguide.

 • Web og app
  Øverste lag af www.ku.dk, udvikling af CMS og vedligeholdelse af Webguide til redaktører, mobiloptimering af web, myUCPH, app til studerende, udvikling af intranet (KUnet), samt KU´s Facebook-side, Twitterog LinkedIn.

 • Billeder og video
  Billedarkiv og videoportal.

 • Parallelsproglighed
  Oversættelsesværktøjer, engelsk som administrativt sprog, KUlex.

 • Netværksledelse
  For alle kommunikations- og webmedarbejdere på universitetet.

 • Events
  Afholdelse af konferencer, årsfest, immatrikulation, Sonningpris mv.

 • Kommunikationsrådgivning i øvrigt
  Til rektoratet og universitetets øvrige ledelse, afdelingerne i fællesadministrationen samt kommunikationsansvarlige på institutter og fakulteter.

 • Udvalgsarbejde
  Sekretariatsbetjening af universitetets to overordnede kommunikationsudvalg: KU's Strategiske Kommunikationsråd, KUSK, og Koordinationsudvalget for Kommunikation, KUKK. Læs mere om kommunikationsudvalgene.