Gymnasieindsats – Københavns Universitet

Kommunikation > Om afdelingen > Gymnasieindsats

Gymnasiebesøg på KU

Rekruttering af mere kvalificerede og afklarede studerende står centralt i KU’s strategi. Målet skal sammen med udvikling af endnu bedre uddannelser sikre, at Københavns Universitet også fremover bidrager med højtuddannede kandidater, der matcher samfundets behov. Brobygning til gymnasieskolen skal styrke KU’s rekruttering.

Én indgang til KU’s tilbud
En stor del af KU’s kontakt med elever og lærere i gymnasieskolerne foregår gennem webportalen FOKUS.ku.dk og forskerspirer.ku.dk. På baggrund af ønsker fra flere gymnasier arbejder KU på at udvikle og et tværgående bookingmodul, der fremover vil gøre det muligt for gymnasierne let at søge, downloade og booke tilbud fra hele KU. Modulet bliver en del af FOKUS.ku.dk, og det bliver lanceret ultimo 2017.

Gymnasiebesøg
Der findes en bred pallette af tilbud til gymnasielærer- og elever om at komme på besøg på KU. Det primære formål med tilbuddene er at øge kendskabet til KU blandt elever og lærer i gymnasiet samt at tilbuddene bidrager til en god forventnings- og interesseafklaring hos de gymnasieelever, der overvejer at søge en uddannelse på KU. For at udbygge universitetets relationer til gymnasieverdenen og udbrede kendskabet til KU’s forskning og uddannelser, har repræsentanter fra fakulteternes skoletjenester i efteråret 2015 besøgt ti sjællandske gymnasier, som KU modager færrest ansøgninger fra. Erfaringer fra disse møder danner bl.a. grundlag for udvikling af nye typer af gymnasiebesøg.

Gymnasieelevers besøg på studieafklarende aktiviteter

Inspirationsdag
Efter flere års succes med inspirationsdag for gymnasielærere, der underviser i de  naturvidenskabelige fag, blev der i efteråret 2015 for første gang også afholdt en gymnasielærerdag for de humanistiske, samfundsvidenskabelige og teologiske fag. 15 forskere holdt oplæg, der var relateret til gymnasiernes lærerplaner inden for de relevante fag, hvor omkring 50 lærere deltog. Inspirationsdag for gymnasielærere inden for humanistiske, samfundsvidenskabelige og teologiske fag bliver et tilbagevendende tilbud til landets gymnasielærere.

Gymnasienetværk
KU har oprettet et internt gymnasienetværk, der omfatter studie/karrierevejledere, 1.års-undervisere, rekrutteringsansvarlige samt ansvarlige for gymnasierettede formidlings-, talent- og undervisningstilbud. Gymnasienetværket afholder møder om emner som kendskab til 1. årsstuderende og overgang mellem gymnasie og universitet.