Om Kommunikation

Københavns Universitets kommunikationsafdeling, KU-kommunikation, har det overordnede ansvar for den interne og eksterne kommunikation på universitetet - det vil sige den kommunikation, som har det samlede universitet som afsender.

Afdelingens hovedopgave er:

  • At rådgive rektoratet og resten af universitetet i forbindelse med kommunikation
  • At støtte universitetets forsknings- og uddannelsespolitiske mærkesager
  • At sikre webgovernance og -udvikling på tværs af universitetets domæner og platforme

Læs mere om Kommunikations hovedopgaver.

Systemejerskaber

Afdelingen har bl.a. ansvaret for udviklingen af en række af universitetets it-systemer som f.eks. web, intranet, billeddatabase, videoportal mv. Den udvikler fælles værktøjer som f.eks. designprogram og pressevejledning til universitetets ansatte og står for nyheder og forskningsformidling på nyheder.ku.dk mv.

Se oversigt over systemer på kommunikationsområdet

Kommunikationsudvalg på KU

Kommunikationsarbejdet koordineres af to udvalg. I det ene udvalg sidder der prodekaner fra de forskellige fakulteter (KUSK), og i det andet indgår fakulteternes kommunikationschefer (KUKK).

Læs mere om kommunikationsudvalgene