Hovedopgaver for Kommunikation – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

komm > Om afdelingen > Hovedopgaver

Hovedopgaver

Kommunikations hovedopgaver kan sammenfattes under disse overskrifter:

  • Rektoratets kommunikation
   Kronikker, indlæg samt forberedelse af møder i udvalg mv.

  • Pressen
   Kontakt til medier, nyhedssite, pressemeddelelser og medieovervågning.

  • Intern kommunikation
   Nyhedsformidling og medarbejderguide på intranettet, KUnet.

  • Forskningsformidling
   Koordinering af Forskningens Døgn-arrangementer, Kulturnatten mv.

  • Prærekruttering
   Kontakt til skole- og gymnasierådet, Forskerspirer, foKUs.ku.dk.

  • Design
   Rådgivning og udvikling, grafiske opgaver, designretningslinjer samt udbygning og vedligeholdelse af designguide.

  • Web og app
   Øverste lag af www.ku.dk, udvikling af CMS og vedligeholdelse af Webguide til redaktører, mobiloptimering af web, myUCPH, app til studerende, udvikling af intranet (KUnet), samt KU´s Facebook-side, Twitter og LinkedIn.

  • Billeder og video
   Billedarkiv og videoportal.

  • Parallelsproglighed
   Oversættelsesværktøjer, engelsk som administrativt sprog, KUlex.

  • Netværksledelse
   For alle kommunikations- og webmedarbejdere på universitetet.

  • Events
   Afholdelse af konferencer, årsfest, immatrikulation, Sonningpris mv.

  • Kommunikationsrådgivning i øvrigt
   Til rektoratet og universitetets øvrige ledelse, afdelingerne i fællesadministrationen samt kommunikationsansvarlige på institutter og fakulteter.

  • Udvalgsarbejde
   Sekretariatsbetjening af universitetets to overordnede kommunikationsudvalg: KU's Strategiske Kommunikationsråd, KUSK, og Koordinationsudvalget for Kommunikation, KUKK. Læs mere om kommunikationsudvalgene.